Poniżej znajdziesz listę pasujących artykułów:
 

Niedokrwistość megaloblastyczna, inaczej zwana anemią megaloblastyczną jest rzadką chorobą. Charakteryzuje się ona obecnością szybko obumierających nieprawidłowych erytrocytów we krwi, spowodowaną szeroko rozumianymi zaburzeniami wchłaniania witaminy B12 lub kwasu foliowego. Brak tych substancji upośledza wytwarzanie erytroblastów (wczesnych form erytrocytów) oraz powoduje ich niszczenie w szpiku kostnym.

Nadciśnienie jest jedną z chorób cywilizacyjnych. Szacuje się, że choroba ta dotyczy około 30 - 45% populacji, a jej częstość rośnie wraz z wiekiem. Z powodu nieprawidłowego stylu życia: małej ilości ruchu, spożywaniu wielu przetworzonych produktów i stresu obniża się wiek zapadalności na nadciśnienie tętnicze. Coraz częściej jest ono rozpoznawane u nastolatków i dzieci.

Zawał serca jest spowodowany przez niedokrwienie fragmentu ściany mięśnia sercowego. Zmiany najczęściej powstają z powodu zamknięcia przez blaszkę miażdżycową jednej lub kilku tętnic wieńcowych – naczyń, które są odpowiedzialne za dostarczenie krwi do pracującego serca. Blaszka miażdżycowa może powiększać się powoli i stopniowo zamykać światło naczynia. Gdy niedrożne będzie ponad ¾ światła tętnicy pojawią się charakterystyczne objawy.

Choroba Parkinsona jest to choroba układu pozapiramidowego, czyli struktur mózgu odpowiedzialnych między innymi za koordynację i regulację ruchów. Przyczyną choroby jest zmniejszanie się stężenia dopaminy – neuroprzekaźnika pełniącego kluczową rolę w funkcjonowaniu układu pozapiramidowego. Stopniowe zmniejszanie stężenia tej substancji, prowadzi do pogłębiania się typowych objawów tej choroby.

Atopowe zapalenie skóry (AZS) to przewlekła choroba przejawiająca się nawracającym, wybitnie swędzącym zapaleniem skory dotycząca najczęściej dzieci. Charakteryzuje się okresowymi zaostrzeniami i złagodzeniami oraz często wiąże się z alergią, alergicznym nieżytem nosa i astmą (u osoby chorej lub rodziny).

Astma jest to przewlekła choroba zapalna dróg oddechowych. To zapalenie jest przyczyną powstawania nadmiernej aktywności oskrzeli. Nadwrażliwe oskrzela pod wpływem różnych czynników wyzwalających (np. alergeny) kurczą się, co objawia się świszczącym oddechem, kaszlem, dusznością i wrażeniem ucisku w klatce piersiowej.

Dna moczanowa (inaczej podagra; skaza moczanowa) jest chorobą metaboliczną. W jej przebiegu kwas moczowy, występując w zbyt dużym stężeniu, wytrąca się w tkankach i narządach. Kwas moczowy to końcowy produkt przemian zasad purynowych, związków organicznych, które budują DNA i RNA. Istotą dny moczanowej jest krystalizacja moczanu sodu w płynie stawowym, fagocytoza (wychwytywaniem i wchłanianiem) kryształków i powstawanie złogów w tkankach stawowych i innych tkankach oraz narządach.

Przewlekła Obturacyjna Choroba Płuc charakteryzuje się trwałym ograniczeniem przepływu powietrza przez drogi oddechowe. Choroba zwykle postępuje i wiąże się z nasilonym, przewlekłym stanem zapalnym dróg oddechowych. POChP można zapobiegać, a także skutecznie leczyć. Ważne jest wczesne wykrycie choroby oraz identyfikacja i usunięcie czynników ją wywołujących. Nie wolno bagatelizować żadnych objawów mogących świadczyć o rozwoju choroby, ponieważ według doniesień badań epidemiologicznych na POChP choruje już 5-10% osób po 30r.ż..

Pojęcie cukrzyca obejmuje grupę chorób metabolicznych, w których dochodzi do przewlekłego zaburzenia przemiany węglowodanów, tłuszczów i białek. Wspólnym objawem dla wszystkich typów cukrzycy jest hiperglikemia (podwyższony poziom cukru we krwi), spowodowana niedostatecznym wydzielaniem lub nieprawidłowym działaniem insuliny.
Ze względu na przyczynę wyróżniamy: cukrzycę typu pierwszego, spowodowaną niszczeniem komórek produkujących insulinę - komórek beta trzustki; cukrzycę typu drugiego, związaną głównie z otyłością i małą aktywnością fizyczną oraz cukrzycę ciążową.

Niedokrwistość (anemia) jest to zmniejszenie stężenia hemoglobiny oraz liczby erytrocytów we krwi. Powoduje to obniżenie zdolności krwi do transportu tlenu, a w rezultacie skutkuje niedotlenieniem tkanek. Początkowo pojawiają się objawy samego niedoboru żelaza - skóra staje się blada i szorstka, a włosy cienkie, łamliwe i łatwo wypadające. Może pojawić się pieczenie języka i wygładzenie jego brodawek oraz zajady w kącikach ust. Przy niedoborze żelaza paznokcie stają się kruche i blade, a na ich powierzchni może pojawić się podłużne prążkowanie. 

Reumatoidalne zapalenie stawów, w skrócie RZS, jest to przewlekła choroba tkanki łącznej o podłożu autoimmunologicznym. Tkanka łączna jest podstawowym składnikiem budulcowym stawów. Charakterystyczną cechą tej tkanki jest występowanie w niej włókien kolagenowych i innych elementów pozakomórkowych. Dzięki ich obecności tkana ta pełni funkcje spajające oraz ochronne dla innych tkanek i narządów. 

Tężyczka jest to patofizjologiczny (niepoprawny fizjologicznie) stan organizmu, w którym mięśnie szkieletowe wykazują zwiększoną pobudliwość. Objawia się on silnymi, bolesnymi i mimowolnymi skurczami mięśni. Główną przyczyną choroby  jest niski poziom wapnia we krwi, czyli hipokalcemia (norma: 2,25 – 2,75 mmol/l), któremu zazwyczaj towarzyszy obniżone stężenie magnezu - hipomagnezemia (norma: 0.65 – 1,2 mmol/l).

Przyczyną stabilnej dławicy piersiowej jest niedokrwienie mięśnia sercowego. Naczynia wieńcowe zaopatrujące serce w krew są zwężone, najczęściej z powodu miażdżycy. Dlatego też w czasie wysiłku fizycznego do serca nie jest dostarczana wystarczająca ilość krwi, a co za tym idzie tlenu. Pojawia się ból w klatce piersiowej, który jest najbardziej charakterystycznym objawem tej choroby.

Choroba Hashimoto oznacza przewlekłe limfocytowe zapalenie tarczycy. Nazwa choroby „Hashimoto” stanowi upamiętnienie japońskiego chirurga (jego nazwisko), który jako pierwszy opisał cztery przypadki tego schorzenia. Przewlekłe limfocytowe zapalenie tarczycy należy do grupy chorób autoimmunologicznych. Proces patologiczny upośledza pracę gruczołu – tarczycy, co skutkuje zaburzeniami hormonalnymi ustroju. Choroby autoimmunologiczne charakteryzują się autoagresją. Komórki układu odpornościowego atakują inne, prawidłowe komórki organizmu.

Choroba Gravesa - Basedowa jest schorzeniem immunologicznym. Schorzenie to powodują autoprzeciwciała wytworzone przez układ odpornościowy, które są skierowane przeciwko własnym, prawidłowym komórkom. W chorobie Gravesa - Basedowa są to autoprzeciwciała przeciwko receptorowi TSH. Prawidłowa praca tarczycy opiera się na ujemnym sprzężeniu zwrotnym pomiędzy hormonami - im więcej trójjodotyroniny (FT3) oraz tyroksyny (FT4) tym mniej hormonu tyreotropowego (TSH) produkowanego przez przysadkę.

Zespół metaboliczny jest to zbiór wzajemnie powiązanych czynników zwiększających istotne ryzyko rozwoju miażdżycy i cukrzycy typu 2 oraz ich powikłań naczyniowych czyli tych odnoszących się przede wszystkim do układu krążenia. Na objawy sugerujące zespół metaboliczny powinien zwrócić uwagę lekarz rodzinny.   Najczęściej przeprowadza wywiad dotyczący: zmian masy ciała pacjenta w ciągu ostatnich kilku lat, nawyków żywieniowych, aktywności fizycznej, rodzaju wykonywanej pracy.

Nowotwór to choroba, w której nieprawidłowe komórki dzielą się w sposób, który nie może być kontrolowany przez organizm. Ich rozrost jest nadmierny, upośledza powstawanie prawidłowych komórek, zaburza prawidłowe funkcje organizmu. Najczęstszym nowotworem przewodu pokarmowego jest rak jelita grubego, który jednocześnie jest na drugim miejscu pod względem częstości występowania wszystkich nowotworów - zarówno u mężczyzn jak i kobiet. Częstym nowotworem przewodu pokarmowego jest także rak żołądka, a kolejno rak trzustki i rak przełyku.

Rak jelita grubego to jeden z najczęstszych nowotworów na świecie. Według Krajowego Rejestru Nowotworów nowotwór ten stanowi 12% wszystkich nowotworów złośliwych u mężczyzn, oraz 10% u kobiet. Ryzyko zachorowania największe jest w krajach wysoko rozwiniętych. Na całym świecie, z wyjątkiem USA, od ostatnich 25 lat zwiększa się zachorowalność na tę chorobę. Rak jelita grubego to szerokie pojęcie, które obejmuje zmiany nowotworowe kątnicy, okrężnicy lub odbytnicy. Najczęściej  pod tym pojęciem rozumiany jest rak okrężnicy oraz rak esicy. Wynika to z faktu, że oba te nowotwory przebiegają i są leczone podobnie. Rak odbytnicy ze względu na odmienny charakter i sposób leczenia opisany zostanie oddzielnie. 

Choroba Alzheimera jest postępującą, przewlekłą i nieuleczalną chorobą neurodegeneracyjną. Jej przyczyną jest odkładanie się w mózgu nieprawidłowych złogów beta amyloidu oraz białka tau, które prowadzą do śmierci komórek nerwowych i znacznego niedoboru neuroprzekaźników. Skutkuje to upośledzeniem złożonych czynności nerwowych – pamięci, mowy, emocji. Szacuje się, że na świecie na chorobę Alzheimera cierpi około 25 milionów osób, natomiast w Polsce - około 250 tysięcy. Ponieważ obserwujemy starzenie się społeczeństwa, szacunkowa liczba chorych zwiększa się z roku na rok. Choroba Alzheimera częściej dotyka kobiety.

 Reklama testowa
Do góry